Naša služba

https://www.china-capsule.com/about-us/our-service/

Komplexný servis

Výroba, exportné obchodovanie, technická podpora a logistika sú integrované a tvoria náš kompletný servisný systém.Všetko je v poriadku, aby ste ušetrili veľa energie a času.

Služba s pridanou hodnotou

Služba s pridanou hodnotou je vždy podporovaná, vrátane popredajného a technického servisu.Orientácia na zákazníka je naším smerom.Získanie uznania zákazníkov je stelesnením spoločenskej hodnoty našich produktov.

https://www.china-capsule.com/about-us/our-service/
https://www.china-capsule.com/about-us/our-service/

Školiaca služba

Dokonca poskytujeme školiace služby na zvýšenie špeciality zákazníkov.
(1) Spôsob recepcie výstavy
(2) Odborné znalosti
(3) Vyjednávacie schopnosti
(4)Metódy riadenia