Kultúra

Podpora distribúcie - školenie zručností produktu

Misia, vízia a základná hodnota

Yasin sa vždy zaviazal niesť zodpovednosť ako líder v odvetví a kresliť perspektívu svetlej budúcnosti s mottom orientovaným na zamestnancov a na prvom mieste zákazníka.Ako zástupca „Made in China“ bojujeme za to, aby sme boli pýchou sveta!

Misia: Snaha o neustále inovácie a zdravý životný štýl, poskytovanie najprofesionálnejších služieb

Vízia: Byť spoľahlivým podnikom svetovej triedy pre Empty Capsules

Základná hodnota: Špičková kvalita, vysoká účinnosť, dvojitá výhodná spolupráca a ochota zdieľať